Bruno Schulz, obraz, Infantka i jej karły, z teki XIĘGA BAŁWOCHWALCZA, ok. 1922

has been added to your cart:
Kasa