Józef Mehoffer

Uprawiał grafikę artystyczną, akwafortę, akwatintę, autolitografię, malarstwo sztalugowe, portret kredkowy. Oddzielny, znaczący dział twórczości Mehoffera, to grafika użytkowa. Uznawany za mistrza secesyjnej dekoracyjności, tworzył wiele grafik książkowych. Projektował też afisze, arkusze akcji, znaki towarowe, banknoty.

Filtr
has been added to your cart:
Kasa