Bruno Schulz, obraz, Bestie, z cyklu XIĘGA BAŁWOCHWALCZA, 1920 – 1922

has been added to your cart:
Kasa