Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

BOSZart szanuje prywatność swoich Klientów. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z nich korzystać.

 

Administrator danych osobowych


Administratorem danych klientów strony www.boszart.pl jest firma BOSZ Szymanik i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Olszanicy 311, 38-722 Olszanica. NIP: 688-00-00-721

Gromadzenie danych

 Zapytania HTTP kierowane do naszego serwera są przez nas przechowywane. Tym samym, znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści na www.boszart.pl. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

1. czas nadejścia zapytania,

2. czas wysłania odpowiedzi,

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.boszart.pl nastąpiło przez odnośnik,

6. informacje o przeglądarce Użytkownika.

Dane te nie są łączone z konkretnymi osobami odwiedzającymi www.boszart.pl, z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie „Zarejestrowani Użytkownicy”. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, czy na stronie nie pojawiły się błędy itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie www.boszart.pl

 Przy korzystaniu z niektórych funkcji serwisu mogą być wykorzystywane tzw. pliki cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze Użytkownika. Nie zawierają one danych identyfikujących Użytkownika serwisu i na ich podstawie nie możemy ustalić niczyjej tożsamości. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego Użytkownika przez serwer, dzięki czemu możemy np. dostosować ofertę do jego potrzeb i umożliwić mu korzystanie z Konta Klienta bez każdorazowego logowania się do serwisu.

 W trakcie korzystania przez Użytkowników z portalu www.boszart.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: „sesyjnych” („session cookies”) oraz „stałych” („persistent cookies”). Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu opuszczenia lub wylogowania z serwisu, czy zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może samodzielnie wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Spowoduje to jednak, że nie będzie mógł korzystać z naszego serwisu.

Wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 1. Pliki niezbędne do działania serwisu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie serwisu, logowanie do Konta Klienta, nawigowanie po serwisie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie z Księgarni zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z naszej Księgarni jest niemożliwe;

2. Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie serwisu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;

3. Pliki statystyczne –umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Księgarni. Brak zapisania tych plików utrudni nam dostosowanie oferty i funkcjonalności serwisu do oczekiwań naszych Klientów;

4. Pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu, Użytkownik m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną mu wyświetlone produkty dostosowane do jego zainteresowań itp.;

 5. Pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez BOSZart lub przez współpracujące z nią podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu Użytkownikowi może zostać wyświetlona reklama dostosowana do jego zainteresowań, ilość wyświetleń reklamy może być limitowana itp. Pliki te pozwalają również na zmierzenie efektywności reklam.

 6. Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+) z witryną.

Zarejestrowani Użytkownicy

 Wyjątkiem od powyższych zasad jest rejestracja Użytkowników, którzy zakładają konto na www.boszart.pl oraz osób, które wyraziły zgodę na przesyłanie ofert handlowych oraz informacji marketingowych drogą elektroniczną.

 W odniesieniu do podmiotów i osób, które założyły konto na www.boszart.pl, zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, adres do wysyłki zamówień, e-mail, numer telefonu oraz data urodzenia. W przypadku osób, które zgodziły się na przesyłanie informacji drogą elektroniczną odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do przesyłania tych informacji, informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez BOSZ Szymanik i wspólnicy


Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z dokonaniem w spółce BOSZ Szymanik i wspólnicy transakcji z  koniecznością uprzedniej rejestracji i posiadania konta w www.boszart.pl  w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, oraz korzystania z www.boszart.pl, w tym dokonywania transakcji na naszej platformie handlowej i zrealizowania zamówienia za towary sprzedane w Oficjalnym Sklepie www.boszart.pl i bezpośrednio w spółce.

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży i w ramach umowy sprzedaży w Oficjalnym Sklepie www.boszart.pl;

• obsługi reklamacji w spółce i w sklepie internetowym na www.boszart.pl lub w w przypadku, gdy złożysz taką reklamację w BOSZ Szymanik i wspólnicy;

• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu BOSZ Szymanik i wspólnicy, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług finansowych;

• zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych BOSZ Szymanik i wspólnicy oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenie badań i analiz BOSZ Szymanik i wspólnicy między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• transport zamówionych towarów,

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz bezpośrednio w spółce.


 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
 


Spółka wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Ciebie z BOSZ Szymanik i wspólnicy z koniecznością uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z platformy sklepu internetowego www.boszart.pl w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym i nie będziesz mógł dokonać zamówienia na towar drogą elektroniczną ani inną drogą.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 
Jakie masz uprawnienia wobec BOSZ Szymanik i wspólnicy w zakresie przetwarzanych danych?

 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych:

Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę;

cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;

 Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;

Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;

lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy

prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na

podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób

automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 
W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
 

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Spółkę w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi księgowe, informatyczne, wykonują usługi logistyczne, konsultingowe lub audytowe. Spółka może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie transakcji z uprzednią rejestracją i założeniu konta, przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji zawartej w BOSZ Szymanik i wspólnicy, maksymalnie 3lata od dnia dokonania transakcji.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym BOSZ Szymanik i wspólnicy zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu
o przepisy o ochronie danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez BOSZ Szymanik i wspólnicy polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy zaopatrzenia  na towary wg Twoich zamówień i zawartych transakcji.